.

Zen & Meditatie; privé en in je werk. Bilthoven, Amsterdam en Zeist

Het doel van de cursus is om meditatie en Zen op 'n praktische manier in je -werkende- leven toe te passen.

We leren je de techniek van het mediteren en het toepassen van basis inzichten uit de Zen traditie voor gebruik in je dagelijkse praktijk; privé en op het werk.
De filosofie is in deze turbulente tijd actueel voor mensen die kiezen voor vitaliteit, kwaliteit en zich betrokken voelen met de samenleving en onze natuur. De methode leert je te concentreren, je daadkracht te vergroten en om ontspannen met stressvolle omstandigheden om te gaan. 

Deelnemers zijn vooral mensen die een op een eigen- wijze, met minder stress en meer kwaliteit hun leven inhoud willen geven. Die hun dagelijkse leven, het werk en levensloop (-baan) in eigen hand willen hebben.

Bij organisaties gaat het om het implementeren van geïnspireerd vakmanschap in combinatie met intrinsieke motivatie en het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerk(st)ers.