.

Toegepaste Zenmeditatie & Mindfulness; privé en in je werk. 

Het doel is om meditatie op 'n praktische manier in je dagelijks leven te gebruiken.

We leren je de techniek van het mediteren & mindfulness. Hierbij maken we gebruik van de basis inzichten uit de Zen traditie (Oost) en positieve psychologie (West). De opleiding is gericht voor gebruik in je dagelijkse praktijk; privé en op het werk.
 
De Zen-filosofie is in deze turbulente tijd actueel voor mensen die kiezen voor kwalitatief leven. Die zich betrokken voelen met de samenleving en natuur. De methode leert je te concentreren en je daadkracht te vergroten. Om meer ontspannen met stressvolle omstandigheden om te gaan. 

Deelnemers zijn vooral mensen die een op een eigen- wijze willen leven en die hun werk en levensloop (-baan) in eigen hand willen nemen.

Bij organisaties gaat het om het implementeren van geïnspireerd breed vakmanschap en het vergroten van vitaliteit, inspiratie en de duurzame inzetbaarheid van medewerk(st)ers die een bijdrage leveren aan een betekenisvolle organisatie, economie en samenleving.