Inhoud van het Theorie en Werkboek

€ 25,00

Het werkboek bestaat uit 5 hoofstukken. Elk hoofdstuk behandelt de theorie van de cursus en achter in het werkboek staan  werkopdrachten. 
Door het lezen van het werkboek zal je een beter inzicht krijgen in hoe Zen de kwaliteit van je werkende leven kan verbeteren. De cursus heeft tot doel je bestaan waardevoller te (be)leven en beter in te richten. Je krijgt inzicht in je kernwaardes & -competenties en hoe zich die verhouden tot hoe je nu leeft en werkt.

In hoofdstuk 1 gaat  in op hoe je mediteert. Hoe je je concentratievermogen en bewustzijn versterkt. Het biedt een weg om vanuit de rust en stilte van het zitten om te zetten in een actieve expressie van ons alledaagse leven. Het is de bedoeling dat je zo je ‘Zijn’ (hoe sta ik in het leven) beter afstemt met wat je in de praktijk er mee doet; het ‘Doen’.
In hoofdstuk 2 gaat in op enkele inzichten uit de Zen traditie en het Taoïsme. Deze hebben tot doel om je ‘feeling’ te vergroten om anders met ‘jezelf’ en je ‘tijd’ om te gaan. Maar ook om vaardiger te worden in het maken van juiste keuzes. Om je leven & werk beter af te stemmen op je omstandigheden en dat wat de Natuur ons biedt. Het oefenprogramma streeft naar het vinden van een ‘natuurlijkheid’ bij jezelf. Hiermee vergroot je je zelfvertrouwen en authenticiteit.

In hoofdstuk 3 gaat in op zes aspecten van het menselijk functioneren die er voor kunnen zorgen dat we optimaal flexibel kunnen reageren op (heftige) gebeurtenissen en veranderingen. Dit hoofdstuk geeft je inzicht in hoe deze aspecten te vergroten en om te zorgen je vaardiger wordt in het voorkomen van ongezonde stress. Zodat je betere keuzes maakt en dat je je leven meer inricht en be-leeft op basis van persoonlijke waarden.

In hoofdstuk 4 gaat in op drie kwaliteiten (openheid, aandacht en betrokkenheid) in gegaan, waarvan het de bedoeling is dat je ze in de praktijk gaat brengen. Het gaat er vooral om geconcentreerde aandacht en zorg te besteden aan jezelf. Vervolgens om voortdurend juiste keuzes te maken tot in de kleinste details van je leven; waar zeg je JA en NEE tegen?  Tot slot van dit hoofdstuk ga ik in op wat ons nu juist niet en wel gelukkiger maakt

Het laatste hoofdstuk 5 heeft tot doel om je een totaal inzicht te verschaffen in wat voor jou echt belangrijk is, waar je goed in bent, waarmee je het best een salaris kan verdienen en of je werk ook een maatschappelijke waarde heeft. Dit geeft je de kans om te beoordelen waar je nu staat en wat je zou kunnen doen om je situatie aan de hand van de voorgaande inzicht en kan veranderen.

Achterin het werkboek staan 13 werkopdrachten.