De werkwijze

Cursussen 

  • In company; de cursus wordt ingepast binnen de geldende HR visie en het beleid voor duurzame inzetbaarheid van medewerk(st)ers en geïnspireerd werken.

  • Open inschrijving 'Zenmind at Work'; 3 modules over periode van 4 maanden. U ontvangt een werkboek en zo wenselijk persoonlijke coaching.

  • Kennismaking met Zen en Meditatie (1 dagdeel) is een praktische en inzichtgevende workshop voor mensen die nog niets van meditatie af weten, maar wel geïnteresseerd zijn in de techniek en het effect.

  • Praktijk cursus Zen en meditatie bestaat uit 12 wekelijkse lessen van 1.5 uur, thuiswerk opdrachten en persoonlijke begeleiding.

  • Prive les en begeleiding meditatie en de Zen filosofie bestaat uit een wekelijkse privé les en begeleiding van 1.5 uur over een periode van minimaal 3 maanden

Coaching

De coaching neemt minimaal 3 maanden in beslag en de inhoud wordt afgestemd op de jouw doelen en verwachtingen.

Het proces bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Intake.
  • Wederzijdse intentie, verwachtingen en doelstellingen expliciteren.
  • Coaching a.d.v. praktijksituaties en het uitvoeren van oefenopdrachten.
  • Meditatie training & stressreductie. 

Je krijgt een werk-oefenboek waar theorie en praktijkoefeningen worden uitgelegd.

Mijn aanpak bij de coaching rust op 3 pijlers:
1. Inzicht en trainen de 6 kern-processen van menselijk functioneren met als doel het het vergroten van je psychologische flexibiliteit,

    motivatie en realiseren van een door jou gewenste stijl van leven en werken.
2. De kunst van het mediteren waarmee je energie, het inzicht in je zelf en je vermogen om te ontspannen sterk vergroot.
3. Je oefent thuis en op het werk aan de hand van praktische opdrachten + Werk-oefenboek